แบตเตอรี่ 3K 145L Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 145L Active Hybrid

3K Battery  145L Active Hybrid

 

– ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  85 แอมป์ (Ah)
– CCA 660
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K 145L Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 145R Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 145R Active Hybrid

3K Battery  145R Active Hybrid

 

– ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  85 แอมป์ (Ah)
– CCA 660
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K 145R Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 155L Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 155L Active Hybrid

3K Battery  155L Active Hybrid

 

– ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  90 แอมป์ (Ah)
– CCA 670
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 3,000 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K 155L Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 155R Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 155R Active Hybrid

3K Battery  155R Active Hybrid

– ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  90 แอมป์ (Ah)
– CCA 670
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 3,000 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K 155R Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 40B19L MF

แบตเตอรี่ 3K 40B19L MF

3K Battery  40B19L MF

 

– ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  38 แอมป์ (Ah)
– CCA 274
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 9 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 12.7 x 19.5 x 22.2 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 1,300 ถึง 1,500 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K 40B19L MF

แบตเตอรี่ 3K 46B24L Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 46B24L Active Hybrid

3K Battery  46B24L Active Hybrid

 

– ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  50 แอมป์ (Ah)
– CCA 400
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 12.7 x 23.6 x 22.2 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 1,500 ถึง 1,800 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K 46B24L Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 46B24R Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 46B24R Active Hybrid

3K Battery 46B24R Active Hybrid
– ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  50 แอมป์ (Ah)
– CCA 400
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 12.7 x 23.6 x 22.2 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 1,500 ถึง 1,800 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K 46B24R Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 80D26L Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 80D26L Active Hybrid

3K Battery  80D26L Active Hybrid

 

– ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  80 แอมป์ (Ah)
– CCA 600
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 14 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 2,000 ถึง 2,500 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K 80D26L Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 80D26R Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K 80D26R Active Hybrid

3K Battery  80D26R Active Hybrid

 

– ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  80 แอมป์ (Ah)
– CCA 600
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 14 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 2,000 ถึง 2,500 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K 80D26R Active Hybrid

แบตเตอรี่ 3K DIN100

แบตเตอรี่ 3K DIN100

3K Battery DIN100

 

– ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  100 แอมป์ (Ah)
– CCA 650
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 19 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.4 x 37.9 x 19.0 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K DIN100

แบตเตอรี่ 3K DIN65L

แบตเตอรี่ 3K DIN65L

3K Battery DIN65L
– ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
– 12 โวลต์ (V)
– 65 แอมป์ (Ah)
– CCA 310
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.4 x 24.1 x 19.0 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K DIN65L

แบตเตอรี่ 3K DIN65R

แบตเตอรี่ 3K DIN65R

3K Battery DIN65R

 

– ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

–  12 โวลต์ (V)

–  65 แอมป์ (Ah)

– CCA 310

– RC N/A

– แผ่น/ช่อง 13 แผ่น

– ขนาด (W*L*H) 17.4 x 24.1 x 19.0 ซม.

– ใช้กับเครื่องยนต์  สำหรับรถยุโรป

– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K DIN65R

แบตเตอรี่ 3K DIN75

แบตเตอรี่ 3K DIN75

3K Battery DIN75

 

– ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

–  12 โวลต์ (V)
–  75 แอมป์ (Ah)
– CCA 420
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.4 x 27.6 x 19.0 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K DIN75

แบตเตอรี่ 3K N50ZL

แบตเตอรี่ 3K N50ZL

3K Battery N50ZL
– ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
–  12 โวลต์ (V)
–  60 แอมป์ (Ah)
– CCA 348
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 1,800 ถึง 2,000 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K N50ZL

แบตเตอรี่ 3K N50ZR

แบตเตอรี่ 3K N50ZR

3K Battery N50ZR (แบตเตอรี่ 3K )
– ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
–  12 โวลต์ (V)
–  60 แอมป์ (Ah)
– CCA 348
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 1,800 ถึง 2,000 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K N50ZR

แบตเตอรี่ 3K N70L

แบตเตอรี่ 3K N70L

3K Battery N70L
– ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
– 12 โวลต์ (V)
– 70 แอมป์ (Ah)
– CCA 389
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
– รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K N70L

แบตเตอรี่ 3K N70R

แบตเตอรี่ 3K N70R

3K Battery N70R

– ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
– 12 โวลต์ (V)
– 70 แอมป์ (Ah)
– CCA 389
– RC N/A
– แผ่น/ช่อง  13 แผ่น
– ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
– ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
– รับประกัน  12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K N70R

แบตเตอรี่ 3K NS 40ZL

แบตเตอรี่ 3K NS 40ZL

3K Battery NS40ZL

 

ชนิด  แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

–  12 โวลต์ (V)

–  35 แอมป์ (Ah)

– CCA  274

– RC  N/A

– แผ่น/ช่อง  11 แผ่น

– ขนาด (W*L*H)  12.7 x 19.5 x 22.7 ซม.

– ใช้กับเครื่องยนต์  1,300 ถึง 1,500 ซีซี.

รับประกัน  12 เดือน ในกรณีเสียจากโรงงาน Continue reading แบตเตอรี่ 3K NS 40ZL