ร้านแบตเตอรี่รถยนต์

 

     แบตเตอรี่รถยนต์ ถือเป็นหัวใจที่สำคัญ ที่ทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องยนต์เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้งานได้ เช่น มอเตอร์สตาร์ท ระบบจุดระเบิด ในขณะที่สตาร์ทรถยนต์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายๆอย่าง ด้วย เช่น ระบบไฟส่องสว่าง วิทยุ ฯลฯ

 

     แบตเตอรี่รถยนต์ ไม่ใช่แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เป็นแหล่งเก็บไฟฟ้าสำรองหลักของรถยนต์ เมื่อใดก็ตามที่ไดร์ชาร์จ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าระบบหลัก ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันทวงที เช่น เปิดใช้ระบบไฟเยอะกว่าปกติ เช่นติดอุปกรณ์ไฟเพิ่มเติม เครื่องเสียงรถยนต์ ระบบไฟแสงสีต่างๆ การขับขี่ในตอนกลางคืนซึ่งใช้ระบบไฟเยอะกว่าปกติ (ไฟซีนอน) ระบบไฟรถยนต์ก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้

 

 

     แบตเตอรี่จะหมดได้ก็มีอยู่เพียง 2 กรณี คือ

  1. แบตเตอรี่เก็บกักเก็บไฟไว้ได้จำนวนน้อย หรือไม่ได้เลย หมดอายุการใช้งาน (อายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์เฉลี่ย 1 – 2 ปีครึ่ง)
  2. ไดร์ชาร์จทำงานผิดปกติ หรือบกพร่อง ซึ่งทำให้ประจุไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่รถยนต์ได้น้อยมากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือไม่สามารถประจุไฟเข้าไปได้เลย

     ขณะเดียวกันถ้าไดร์ชาร์จทำงานได้ดีขึ้น หรือหมุนเร็วขึ้น ก็จะมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้งาน ซึ่งก็จะถูกส่งกลับเข้าไปยังแหล่งเก็บไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่) ซึ่งเป็นการถ่ายเทจากที่สูงลงที่ต่ำ กระแสไฟฟ้าสูง ลงสู่ที่ต่ำ จนกว่าจะเต็มแบตเตอรี่จะถูกจ่ายไฟออกอย่างเดียวก็เฉพาะตอนสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น เพื่อส่งกระแสไฟเข้าสู่มอเตอร์สตาร์ท และระบบต่างๆของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด และทำงานแล้ว ไดร์ชาร์จก็จะทำหน้าที่ประจุไฟเข้าแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง นั่นก็หมายความว่ากระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายออกไป และถูกประจุเพิ่มเข้าไป หมุนเวียนเข้าออกแบตเตอรี่อยู่เสมอ ไม่ได้จ่ายออกไปจนหมดอย่างเดียว

 

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์
Call Now Button